Share

arton19958آرش مقدم‌اصلانی، فعال سایبری از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل هشت سال زندان تعزیزی محکوم شده است.

به گزارش تارنمای هرانا، اتهام مقدم اصلانی، از سوی دادستانی انقلاب تهران توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی این حکم را صادر کرده است و بر پایه قوانین ایران ظرف ۲۰ روز می‌توان به آن اعتراض کرد.

Share