Share

rezaie-495x356محمد رضایی، فعال ملی- مذهبی پس از اتمام دوران محکومیتش آزاد شد.

به گزارش تارنمای ملی-مذهبی، این فعال مدنی روز گذشته( یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲) از زندان اوین تهران آزاد شد.

به نوشته این تارنمای خبری، محمد رضایی دو روز نیز بیشتر از دوران محکومیتش در زندان باقی ماند.

محمد رضایی در سال ۱۳۸۲ هم به اتهام تشکیل یک انجمن غیردولتی  برای مطالعات تاریخی و همکاری با تقی رحمانی ،رضا علیجانی وهدی صابر از فعالان ملی-مذهبی در بند دو-الف سپاه در زندان اوین بازجویی شده بود.

Share