Share
هیئت فرانسوی در تهران

هیئت فرانسوی در تهران

در حالی که توافق هسته‌ای ژنو میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی به قطعیت نهایی خود نرسیده و هنوز چشم‌انداز مناسبات ایران با غرب روشن نشده است، یک هیئت بزرگ اقتصادی از فرانسه راهی

تهران شد تا باب فصل تازه‌ای از مناسبات اقتصادی با ایران را بگشاید.

واکنش آمریکا به ویژه تهدید شدید  باراک اوباما چون دوش سردی بود بر سر صاحبان صنایع و شرکت های تجاری فرانسه (مدف) که نمایندگان خود را به تهران فرستاده بودند . اوباما در کنفرانس مشترک با فرانسوا اولاند در واشینگتن نسبت به سفر هیئت اقتصادی فرانسه و دیگر هیئت‌های اروپایی هشدار داد : « دولتش همچون یک تن آجر بر سر نقض کنندگان تحریم های ایران خراب خواهد شد.»

واکنش تهدیدآمیز آمریکا به سفرنمایندگان “مدف” به تهران به مهم ترین خبرها در رسانه های فرانسه مبدل شد. مسافران  گفتند: «سفر اکتشافی بوده، قراردادی امضا نشده است.»

ارزیابی از “سفر اکتشافی”

هدف سفر هیئت ۱۲۰ نفره فرانسوی به ایران چه بوده است و واکنش آمریکا چه باری دارد؟

گزارشی در این باره حاوی ارزیابی جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در فرانسه،  تیری کوویل، کارشناس امور ایران در«موسسه روابط بین الملل واستراتژیک » در پاریس و «مدرسه تجارت نوانسیا»، و جلال ایجادی، استاد دانشگاه و عضو حزب سبزهای  فرانسه .

Share