Share

شماری از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران در یک تجمع اعتراضی خواهان بازگشت استادان اخراجی به این دانشگاه شدند.

تجمع دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

به گزارش فرارو، معترضان در این تجمع خواهان بازگشت استادانی همچون پرویز پیران، شیرین احمدنیا، ابراهیم توفیق، شهلا اعزازی، نعمت‌اله فاضلی و حسن نمکدوست شدند.

انجمن‌های علمی جامعه‌شناسی، برنامه‌ریزی اجتماعی، مددکاری، روزنامه‌نگاری، روابط عمومی، تعاون و رفاه و همچنین شورای صنفی این دانشکده از این تجمع حمایت کرده بودند.

دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بزرگ‌ترین دانشگاه علوم انسانی ایران به‌شمار می‌آید.

Share