Share

با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری شیراز و با حکم قوه قضاییه، خانه‌های متروکه در محله قدیمی دروازه سعدی شیراز که محل زندگی برخی کارتن خواب‌ها و معتادان شهراند، تخریب شدند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share