Share
شمع و گل یادبود در محل خودسوزی

شمع و گل یادبود در محل خودسوزی

یک مرد ایرانی ۴۹ ساله که هویت او هنوز اعلام نشده، در توبینگن (آلمان) خودسوزی کرده است.
بنابر خبر منتشر شده در شماره ۲۰ فوریه روزنامه تاگس‌بلات چاپ توبینگن در روز پنج‌شنبه گذشته، اندکی پیش از ساعت ۱۲، یک مرد ایرانی در میدان پشت کلیسای “اشتیفت” در توبینگن با بنزین پیکر خود را به آتش کشیده است. تلاش برای نجات جان او نتیجه نمی‌دهد.

پلیس معتقد است که خودکشی برنامه‌ریزی شده بوده است.

گمان می‌رود که انگیزه اصلی خودکشی، پذیرفته نشدن تقاضای پناهندگی پس از ۱۰ سال انتظار بوده است.

Share