Share

فدراسیون کشتی ایران برای بزرگداشت غلامرضا تختی و به پاس فرهنگ پهلوانی از دانش آموزان ایرانی خواست که در دو هفته آخر بهمن ماه ۱۳۹۲ نقاشی‌های خود را به این فدراسیون بفرستند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share