Share

نیروی انتظامی و شهرداری شهر شیراز در اقدامی مشترک برای مبارزه با شهروندان بی‌خانمان و معتاد، اقدام به تخریب خانه‌های تاریخی در شهر شیراز کرده‌اند. بهانه نیروهای دولتی این است که این بناهای تاریخی متروکه مانده‌اند و تبدیل به «منقل‌خانه» و محلی برای اقامت بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌ها شده‌اند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

پیش از این، بار‌ها مدیران و دوست‌داران میراث فرهنگی در کنار رسانه‌ها نسبت به تخریب بناهای تاریخی شهر شیراز اعتراض کرده‌اند.

در همین زمینه:

تخریب خانه‌های تاریخی شیراز ادامه دارد

بی‌خانمان‌ها را خانه‌خراب می‌کنند

Share