Share

برای نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران، یک زن به‌عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یک استان منصوب شد.

حمیده ماحوزی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر

به گزارش تارنمای خلیج فارس، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی، حمیده ماحوزی را به‌عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر منصوب کرده است.

حمیده ماحوزی دارای کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه شیراز و مدرک دکتری تعلیم و تربیت از دانشگاه صدرالدین عینی در تاجیکستان است.

عضویت در دوره‌های دوم و سوم شورای شهر بوشهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بوشهر، مدیرعاملی شرکت نمایشگاه‌های استان بوشهر، رئیس هیأت آمادگی جسمانی استان بوشهر و مدیریت دانشکده فنی دخترانه الزهرای بوشهر از جمله سوابق ماحوزی است.

Share