Share

گزیده‌ای از سخنرانی‌ها و بحث و گفت‌وگو در جلسه “اتم و مردم” (گفت‌وگوهای زمانه، آمستردام، ۱۵ فوریه) با شرکت: شیرین عبادی، سهراب رزاقی، مهران مصطفوی

 

در همین زمینه

ویدئوی کامل سخنرانی‌ها و میز گرد جلسه

Share