Share

٨ مارس، روز جهانی زن، فرصتی است برای اعتراض به نابرابری‌های جنسیتی که از طرف سازمان ملل به عنوان منشاء خشونت علیه زنان در جهان به رسمیت شناخته شده‌اند. فیلم «یک دست» به گوشه‌ای از این نابرابری‌های جنسیتی در ایران و در گفت‌و‌گو با شیرین عبادی، شادی صدر و روحی شفیعی پرداخته است.

فیلم «یک دست» ساخته الی صفری است و به طور ویژه به مسأله خشونت نهادینه در قانون و فرهنگ مردسالار علیه زنان ایران می‌پردازد.

Share