Share

محمد ناظمی اردکانی، رئیس سازمان ثبت احوال ایران گفت در ۳۰ سال آینده، فوت و ولادت در این کشور با هم برابر و نرخ رشد جمعیت صفر می‌شود.

به گزارش روزنامه اعتماد، ناظمی اردکانی گفت پس از این ۳۰ سال، ایران با کاهش جمعیت مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جمعیت فعلی ایران ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است، افزود: نرخ باروری در ایران ۱.۷ است.”

ایران از ده‌ها سال قبل سیاست‌های کنترل جمعیتی را به اجرا گذاشت اما چند سال پیش آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی این سیاست‌ها را اشتباه توصیف کرد و خواهان به کارگیری سیاست‌هایی برای افزایش جمعیت این کشور شد اما با این حال آمارهای رسمی نشان می‌دهد که خانواده‌های ایرانی به تک فرزندی، تمایل بیشتری دارند.

Share