Share

KAMIBAHP01a شوکت از اداره مرخصى گرفته و به دیدار خانم تقوى مى رود و مشکل تنبیه فخرى را حل مى کند. بعد به سراغ عزت مى رود تا او را وادار به آشتى با نیر کند. در آنجا با همسر جدید عزت روبرو مى شود. نیر اما در بیمارستان مشغول به کار سختى ست و شب ها درس مى خواند.
دو پاسبان به بیمارستان آمده و دکتر اعتماد را به عنوان کمونیست دستگیر مى کنند و…

 

 

 

 

Share