Share

مارش عروسان، کارنوالی غیررسمی است که هرسال روز ۱۵ مارس برگزار می‌شود و هدف آن به سخره گرفتن فرهنگ ازدواج در دنیای مدرن است.

این مارش در سال ۱۹۹۹ از شهر سانفرانسیسکو آغاز شد. انجمن کاکوفونی (یا انجمن بدآهنگی)، برای اولین بار پیشنهاد کارنوالی را داد که همه، صرف نظر از جنسیتشان، لباس سفید عروس بپوشند و برای مسخره کردن این لباس به خیابان‌ها بیایند. این کارنوال غیر رسمی، کم کم تبدیل به رویداد سالانه در شهرهای بزرگ آمریکا و اروپا شد. تصاویر زیر مربوط به مارش عروسان در شهر نیویورک آمریکاست.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

عکس: AFP

Share