Share

بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از ۱۲اسفند (سوم مارس) در شهر ژنو سوئیس آغاز شده است و تا هشتم فروردین (۲۸ مارس) ادامه خواهد داشت.

حسن نایب هاشم

حسن نایب هاشم

 در این اجلاس چهارهفته‌ای بیش از صد گزارش در مورد موضوعات حقوق بشری و نیز وضعیت کشورهای مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تاکنون در این اجلاس بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد و ناوی پیلای  کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و رئیس شورای حقوق بشر سخنرانی  کرده‌اند.

در حاشیه  بیست و پنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از سوی سازمان غیر دولتی سودویند جایزه ای به عنوان رها به کوشندگان حقوق بشر در ایران اهدا می شود.

سازمان غیردولتى اتریشى سودویند، در سال ١۹۷۹ بنیانگذارى شده است و از سال ٢٠٠۹ داراى مقام مشورتى شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد مى باشد. سودویند که به توسعه جهانى پایدار، حقوق بشر و شرایط کارى مناسب در جهان خود را متعهد مى‌داند، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طریق تنظیم موضعگیرى‌هاى خود و تدارک اجلاس‌هاى موازى در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توسط نمایندگان خود در شوراى حقوق بشر، حسن نایب هاشم و شعله زمینى، شرکت داشته و در زمینه طرح موارد نقض حقوق بشر در ایران و جلب توجه بین‌المللى به آن مى کوشد.

در یک گزارش رادیویی، حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و از دست‌اندرکاران کمپین همه حقوق بشر برای همه در ایران از بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر و رویدادهایی که به موازات آن در جریان است، از جمله جایزه رها به رادیو زمانه گفته است.

Share