Share

برای نخستین بار، شهروندان سوری با ۵۶۴۰۰ درخواست، در ردیف اول متقاضیان پناهندگی در دنیا قرار گرفته‌اند. در گزارش سالانه سازمان ملل آمده که آلمان نخستین و آمریکا دومین مقصد عموم  پناهجویان است.

پناهجویان

سازمان ملل اعلام کرده که مقصد اکثر متقاضیان پناهندگی در دنیا آلمان است. در گزارشی که روز ۲۱ مارس در ژنو منتشر شد، تأکید شده که ۱۰۹ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ از جمهوری فدرال آلمان تقاضای پناهندگی کرده‌اند. به این ترتیب، موقعیت آلمان دوباره به سال ۱۹۹۹ بازگشته که در صدر کشورهای محبوب متقاضیان پناهندگی بود.

رویترز به نقل از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان می‌نویسد، آمریکا با ۸۸ هزار و ۴۰۰ نفر دومین مقصد پناهجویان در سال ۲۰۱۳ بوده است. این نهاد اعلام کرده که در این سال مجموعاً ۶۱۲ هزار نفر از ۴۴ کشور دنیا، در صدد پناهندگی به یک کشور دیگر بوده‌اند. این رقم افزایشی معادل ۲۸ درصد در قیاس با سال ۲۰۱۲ نشان می‌د‌هد.

برای نخستین بار، سوریه با ۵۶ هزار و ۴۰۰ نفر در رده اولین کشور جهان با شمار متقاضیان پناهندگی قرار گرفته است. مقام دوم در این فهرست را روسیه دارد و مقام سوم از آن افغانستان با ۳۸ هزار و ۷۰۰ متقاضی است.

رویترز با نقل این آمار می‌نویسد، احتمالاً دلیل صدرنشینی پناهجویان روسی، مشکلات جمهوری‌های قفقاز و چچن باشد.

شهروندان افغان در فهرست متقاضیان پناهندگی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ همواره در صدر بودند.

Share