Share

سازمان حمایت از حقوق کودکان Save the Children که از آغاز قرن ۲۰ برای مبارزه با خشونت علیه کودکان فعالیت می‌کند، ویدئویی تهیه کرده که در آن کودکی در انگلستان در روز جشن تولد خود به فضایی می‌رود که جنگ در حال وقوع است.

کودک انگلیسی سفید پوست به فضایی می‌رود پر از دود، گلوله، خون و خون ریزی، حملات هوایی، بمب‌های شیمایی؛ فضایی شبیه زندگی امروز کودکان در سوریه. پیام ویدئو این است: اگر اینجا اتفاق نمی‌افتد به این مفهوم نیست که اتفاق نمی‌افتد.

Share