Share

نتایج آمارگیری نیروی کار ایران در پاییز گذشته، نشانگر نرخ بیکاری ۳ / ۱۰ درصدی با ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار بیکار است. بالاترین نرخ بیکاری را زنان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال  داشته‌اند.

workless

گزارش جدید مرکز آمار ایران از نتایج آمارگیری از نیروی کار در پاییز سال ۹۲ نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت ۱۰ ساله و بیش از آن در کل کشور ۷ /۳۶ درصد بوده است.

این گزارش که در خبرگزاری “مهر” منتشر شده، شاخص مشارکت اقتصادی در میان مردان را  ۶۲/۱  درصد و در بین زنان  ۱۱/۳ درصد محاسبه کرده است.  نتایج مرکز آمار ایران نشان می‌د‌هد که درصد جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر در نقاط روستایی ۶ /۳۸ درصد و در نقاط شهری ۳۶ درصد است.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۳۹۲ مربوط به گروه سنی  ۳۴-۳۰ ساله به میزان ۵۶ درصد بوده است. در تفکیک جنسیتی این نرخ، مردان گروه سنی ۳۹-۳۵ ساله با ۲/ ۹۴ درصد و زنان گروه سنی ۳۴-۳۰ سال با ۵/ ۱۹ درصد بیشترین نیرو اعلام شده‌اند.

این گزارش هم‌چنین نشان مید‌هد که نرخ بیکاری در فصل پاییز برابر با ۳/ ۱۰ درصد یعنی معادل ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار بیکار بوده است. پیشتازان بیکاری در این بازه زمانی، زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله با ۸ /۴۶ درصد میزان بیکاری بوده‌اند.

سن کار؛ ده سال

نرخ مشارکت اقتصادی بر اساس تعداد افرادی محاسبه می‌شود که در سن کار قرار دارند و در حوزه اقتصادی فعال یا غیرفعال هستند.  مرکز آمار ایران در بررسی خود، سن کار را ۱۰ سال لحاظ کرده است.

شاغل” در طرح آمارگیری نیروی کار این مرکز، به کلیه افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق شده که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کرده باشند. کارآموزان، کسانی که بدون مزد نزد خویشاوند خود کار می‌کنند و هم‌چنین سربازان وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی نیز جزو شاغلان به شمار رفته‌اند.

در گزارش مرکز آمار ایران آمده که نرخ بیکاری در بین مردان در سه ماهه پاییز ۵/ ۸ و نزد زنان ۳/ ۲۰ درصد بوده است.

بیشترین میزان اشتغال افراد در حوزه‌های خدمات و کمترین میزان در حوزه کشاورزی اعلام شده است. شاغلان بخش خدمات ۴۸ درصد، بخش صنعت ۵/ ۳۴ درصد و در بخش کشاورزی ۵/ ۱۷ درصد بوده‌اند.

اردبیل در صدر، سیستان و بلوچستان در قعر

در بررسی نرخ مشارکت اقتصادی بین استان‌های ایران، اردبیل با ۱/ ۴۳ درصد در جایگاه اول و آذربایجان غربی با ۵/ ۴۱ درصد در رده دوم قرار دارد. پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به سیستان و بلوچستان با ۷/ ۲۸ درصد است. میانگین این نرخ در کل کشور ۶/ ۳۶ درصد اعلام شده است.

استان خراسان جنوبی، دارای بیشترین شاغلان (۲/ ۳۹ درصد) در بخش کشاورزی بوده و در مقابل استان تهران با ۴/ ۱ درصد کمترین شاغل در این بخش را داشته است.

در بخش صنعت، استان یزد با ۸/ ۴۸ درصد بیشترین و استان بوشهر با ۲/ ۲۴ درصد کمترین درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند.  در بخش خدمات، استان تهران با  ۱/ ۶۳ درصد بالاترین و استان خراسان شمالی با ۷/ ۳۴ درصد پایین‌ترین درصد شاغلان این حوزه را دا‌شته‌اند.

مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۱ در  نقاط شهری را ۸/ ۱۳ درصد و در نقاط روستایی ۲/ ۸ درصد عنوان کرده بود.

Share