Share

ایرانیان در روز سیزده بدر، سفره هفت سین را بر می‌چینند، سبزه‌های سبزشده برای سفره را گره زده و به آب روان می‌ اندازند. رسم بر این است که در این روز همه خانواده و دوستان باهم به طبیعت روند و روز ۱۳ فروردین و نحسی افسانه ای‌اش را در کنار هم با خوراکی‌های خوشمزه، بازی و شادی به در کنند. اما اثر این حضور انسان‌ها بر طبیعت چیست؟

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share