Share

در ایالات متحده آمریکا، سازمان‌های مختلف برای جلوگیری از خشونت به حیوانات خانگی فعالیت می‌کنند. بیشتر این سازمان‌ها، غیردولتی و مستقل‌اند و بنا بر فلسفه خاص خود یک یا چند گونه از حیوانات خانگی را انتخاب کرده و برای شرایط بهتر زندگی این حیوانات تلاش می‌کنند.

دامپزشکان و فعالان حقوق حیوانات توصیه می‌کنند که  حیوانات خانگیعقیم شوند. جلوگیری از زاد و ولد این حیوانات، که برای بقا به خانه‌ و توجه انسان‌ها نیاز دارند، ضروری است. به ویژه در مورد گربه‌ها که سرپرست پیدا کردن برای همه گربه‌های تازه به دنیا آمده دردسر بزرگ سازمان‌های حمایت از حیوانات است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share