Share

مجلس جمهوری مالت، در آخرین ساعت‌ روز کاری دوشنبه ۱۴ مارس، به قانونی شدن ازدواج دو همجنس و حق همجنسگرایان برای پذیرفتن فرزند رای داد.

پس از اعلام نتیجه رای‌گیری در پارلمان مالت، حدود هزار نفر از همجنسگرایان و کنشگران حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها در بیرون مجلس در والتا، پایتخت این کشور، جمع شدند و به شادی پرداختند.

کلیسای کاتولیک در این کشور کوچک اما پر جمعیت نفوذ دیرینه دارد و حتی طلاق نیز تحت فشار کلیسا تا دو سال پیش در این کشور ممکن نبود.

جمهوری مالت بیست و دومین کشور اروپایی است که ازدواج همجنسگرایان را توسط قانون به رسمیت می‌شناسد و دهمین کشور اروپایی است که به همجنسگرایان اجازه پذیرفتن فرزند می‌دهد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share