Share

دفتر معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهوری ایران، خبر برکناری محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تکذیب کرد.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، دفتر معاون هماهنگی و نظارت معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرد خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر تغییر نعمت‌زاده و جایگزینی رضا ویسه به جای وی صحت ندارند.

شماری از رسانه‌های ایران خبر داده بودند که نعمت‌زاده برای درمان در خارج از کشور است. این رسانه‌ها از تغییر وزیر صنعت خبر داده بودند.

چندی پیش نیز طرح استیضاح وزیر صنعت در مجلس ایران مطرح شد، اما در میانه راه متوقف گردید.

Share