Share

یک زیردریایی خودکار در حال جستجو برای یافتن هواپیمای بوئینگ مفقود شده خطوط هواپیمایی مالزی است تا شاید در دو روز آینده کار جستجو در اقیانوس آرام به پایان برسد.

6April- missing flight-malaysia

امروز چهل و سومین روز تلاش برای یافتن پرواز ام اچ۳۷۰خطوط هواپیمایی مالزی با ۲۳۹ نفر است

در غیر این صورت بنابر گفته مقامات رسمی، پس از این منطقه جستجو گسترده‌تر خواهد شد.

امروز چهل و سومین روز تلاش برای یافتن پرواز ام اچ۳۷۰خطوط هواپیمایی مالزی با ۲۳۹ نفر است. بنابر گفته حشام‌الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی،«امروز و فردا واجب است که تمرکز خود را افزایش دهیم چرا که کارشناسان منطقه جستجو را مشخص‌تر کرده‌اند».

اویل این هفته تونی آبوت گفته بود که نتیجه جستجوی این چند روزه هرچه که باشد، ما احتیاج خواهیم داشت که براساس این نتیجه عملیات خود را بازنگری و باز سازی کنیم.

بر اساس گزارش رویترز در صورت نیافتن هرگونه ردی از هواپیما، عملیات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد اما کار جستجو و سخت و سخت‌تر خواهد شد.

Share