Share

پس از اعلام افزایش قیمت بنزین در راستای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، مردم به پمپ بنزین‌ها هجوم آوردند. برخی به غیر از باک بنزین‌ها، دبه‌های چهار و پنج لیتری را هم اضافه بر باک خودرو برای ذخیره آینده پر می‌کردند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share