Share

در پی رویدادهای چند روز اخیر در زندان اوین و حمله مأموران امنیتی به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰، آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، غلام‌حسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها را از سمت خود برکنار کند. غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت که اسماعیلی با منصوب شدن به عنوان ریاست دادگستری تهران ارتقای درجه یافته است. حضور تلویزیونی اسماعیلی در شب چهارشنبه گذشته (۲ اردیبشهت) اعتراض شدید خانواده‌های زندانیان سیاسی را برانگیخت. او منکر آزار زندانیان شده بود.

esmaili

Share