Share

ایران به عضویت پنج نهاد وابسته به سازمان ملل متحد درآمد.

un-logo

ایران پس از یک تأخیر هشت ساله مجدداً به عضویت کمیته سازمان‌های غیردولتی برگزیده شد.

شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در نشست روز گذشته خود عضویت جمهوری اسلامی ایران در پنج نهاد وابسته به سازمان ملل متحد از جمله کمیته هماهنگی و برنامه ریزی، کمیسیون حقوق زن، کمیسیون جمعیت و توسعه و کمیسیون علوم و فن آوری برای توسعه را به تصویب رساند.

همچنین ایران پس از یک تأخیر هشت ساله مجدداً به عضویت کمیته سازمان‌های غیردولتی برگزیده شد.

Share