Share

ساخت وساز فراوان، فروش تراکم و همچنین ساختمان‌های بلند مرتبه تهدیدی جدی برای منابع طبیعی و محیط زیست تهران هستند.

Tehran

به گفته محمد حقانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، تاثیرات زیست محیطی ساخت و سازهای تهران نگرانی‌هایی درباره آینده این شهر به وجود آورده است. بلند‌مرتبه‌سازیی‌هایی که فعلا ضابطه و قانون مشخصی ندارند علاوه بر سرازیر کردن جمعیت به یک نقطه خاص از شهر باعث تغییرات در الگوهای وزش باد نیز می‌شود.

این عضو شواری شهر به خبرگزاری میراث فرهنگی ایران، CHN، گفت:«جمعیتی که در افق طرح تفصیلی برای تهران در نظر گرفته شده ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است و بر اساس طرح تفصیلی وسعت تهران نباید افزایش پیدا کند. اما ساخت و سازهای بی‌رویه باعث شده جمعیت زیادی به تهران هجوم ‌بیاورد».

به گفته حقانی «بارگذاری‌های زیادی که در سطح شهر از غرب تا شرق و از جنوب تا شمال صورت می‌گیرد این موضوع را تایید می‌کند اما این موضوع باید «تحت قاعده و قانونی» سامان بگیرد.

به عقیده او این بارگذاری جمعیتی می‌تواند شرایط زندگی در شهر را دشوارتر از امروز کند. بنابراین باید از مسئولان پرسید:« تهران تا کجا پیش خواهد رفت؟ در حالیکه از غرب که تا کرج رفته است و از جنوب هم که در حال توسعه است».

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران همچنین درخواست کرد ضوابط و مقررات بلندمرتبه‌سازی در تهران هرچه زودتر تدوین و ابلاغ شود.

Share