Share

بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به فروردین‌‌ماه ۱۳۹۳ را نسبت به مدت مشابه تا فروردین‌ ۱۳۹۲ برابر ۳۲/۵ درصد اعلام کرد.

Central Banc

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی ایران خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری ایران، طبق سال پایه ۱۳۹۰ اعلام کرده است.

بر همین اساس، این شاخص در مناطق شهری ایران در فروردین‌‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، معادل ۱۷/۴ درصد افزایش داشته است.

در عین حال، مرکز آمار ایران نرخ تورم را در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه در سال قبل، معادل ۳۰/۲ درصد و افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری را در فروردین ماه ۱۳۹۳ نسبت به همین ماه در سال قبل از آن، ۱۷/۶ درصد اعلام کرده است.

Share