Share

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران گفت: «مردم باید احساس کنند کسی به آن‌ها تعرض نمی‌کند و جان و مال‌شان در امنیت است و ما هم حق نداریم در زندگی خصوصی مردم سرک بکشیم.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علوی در آیین معرفی مدیرکل اطلاعات هرمزگان افزود: «اسلام بر فضای امن توأم با سرور و احساس امنیت تأکید کرده و پای فضای خفقان را امضا نمی‌کند، زیرا معتقد است امنیت برای مردم باید همراه با آرامش باشد.»

وزیر اطلاعات ایران گفت که از نیروهای وزارت اطلاعات خواسته تا با «روش صحیح و با اخلاق، رفتار کنند.»

Share