Share

نیرو‌های مبارزه با مواد مخدر افغانستان روز ۲۹ آوریل و در آستانه گل دادن خشخاش‌ها به مزارع غیر قانونی رفته و گل‌ها را نابود کردند.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

عکس: نورالله شیرزاد، خبرگزاری فرانسه

Share