Share

رضا ملک‌زاده، معاون تحقیقات و فن‌آوری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران نسبت به افزایش انواع بیماری‌های مغزی در این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، ملک‌زاده گفت: «در سال‌های اخیر تعداد سالمندان افزایش یافته و به تبع آن بیماری‌های مغزی نیز افزایش پیدا کرده است.»

به‌گفته معاون تحقیقات و فن‌آوری وزیر بهداشت «بیماری‌های مغزی – عصبی، بیشترین بار سلامت را برای هر جامعه دارد.»

وی افزود: «بیماری‌های مغزی عصبی در کشور هزینه‌های هنگفتی را به جای می‌گذارند.»

Share