Share

محمود گلزاری، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان ایران گفت: «ارتباط دختران و پسران نسبت به ۳۰سال گذشته سه برابر شده است و شروع رابطه به دوران تحصیلی راهنمایی و نوع رابطه از عاطفی به جنسی رسیده و ارتباط هم‌زمان با چند نفر زیاد شده است.»

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان: نوع رابطه دختران و پسران از عاطفی به جنسی رسیده و ارتباط هم‌زمان با چند نفر زیاد شده است.

معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان: نوع رابطه دختران و پسران از عاطفی به جنسی رسیده و ارتباط هم‌زمان با چند نفر زیاد شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمود گلزاری افزود: «براساس گزارشات در آموزش و پرورش ۴۰درصد از دانش‌آموزان سن شروع رابطه با جنس مخالف را از ۱۴سالگی شروع می‌کنند.»

گلزاری با اشاره به این‌که «در سال گذشته با پخش هفت هزار پرسشنامه آمار ناراحت‌کننده‌ای در مدارس به دست آوردیم»، گفت: «نمی‌خواهم آمار را اعلام کنم اما باید مسأله رابطه با جنس مخالف را به مدیران و پدر و مادران آموزش دهیم.»

Share