Share

سومین همایش روان‌پژوهان ایرانی در خارج از کشور با عنوان «خشونت و روان ما» طی دو روز دهم و یازدهم ماه مه ۲۰۱۴ در شهر کلن آلمان برگزار شد.

hamayesh e ravanshenasan

در این همایش دو روزه که حول محور «بررسی پدیده خشونت در بین ایرانیان از وجوه مختلف» صورت بندی شده بود، ده تن از روان‌پژوهان ایرانی از آلمان، فرانسه، بلژیک، سوئد و انگلستان دیدگاه‌ه‌ها و تحقیقات خود را با حاضران در جلسه در میان گذاشتند.

سومین همایش خشونت و روان ما در پی دو همایش «مهاجرت، تبعید و روان ما» و «فرهنگ و روان ما»، با سخنان حسن مکارمی، روانکاو و پژوهشگر دانشگاه سوربن آغاز شد.

مکارمی که تحت عنوان «خشونت و ساختار روان ما»، سخن می‌گفت، به‌طور مشخص به تاثیر دشنام، ناسزا و فحش بر فرد و جامعه پرداخت. او معتقد بود که ساختار روان بر میل و خواست اولیه استوار است و هویت فرد را می‌سازد.

به عقیده مکارمی دشنام از آنجا که به هویت آدمی حمله می‌کند، در نتیجه او را به دفاع وامی‌دارد.

فواد صابران، روانپزشک ساکن پاریس، نیز در این همایش با عنوان «نادرشاه یا جنون قدرت در ایران قرن هفدهم»  سخنرانی کرد که برگرفته از عنوان کتاب و پایان نامه دوره دکترای او بود. او به این نکته پرداخت که چرا نادرشاه در اواخر عمرش دیوانه شد و پسرش را کور کرد. او سپس با نمونه قرار دادن این شخصیت تاریخی، به تشریح مفهوم دیوانگی و پیامدهای آن پرداخت.

گزارش ویدئوی کبری قاسمی و علی فتوتی از این همایش را ببینید:

Share