Share

به مناسبت ۱۷ ماه مه، روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی و تراجنسیتی‌ستیزی، گروه همجنسگرایان ایران در تارنمای یوتیوب، ویدئویی با عنوان «ما هستیم» تهیه کرده‌اند:

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی و تراجنسیتی ستیزی و حمل پرچم رنگین‌کمان در خیابان‌های تهران:

همچنین، سازمان جوانان کمونیست سمیناری با موضوع «همجنسگرایی، دو جنس‌گرایی و ترانسکشوالیسم،» همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنس‌گراستیزی در استهکلم برگزار کرد. دنیا مهربان، ترنس و فعال حقوق تراجنسیتی‌ها، آرشام پارسی، دگرباش جنسی و مدیریت سازمان دگرباشان ایرانی و کیان آذر، دبیر سازمان جوانان کمونیست در این سمینار صحبت کردند:

Share