Share

مجلس شورای اسلامی ایران، امروز  ۲۸ اردیبهشت، «طرح انتقال پایتخت» از تهران را به «بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری» تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در جلسه علنی امروز اعلام کرد در جریان بررسی طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی پایتخت اداری و سیاسی، نمایندگان به دلیل داشتن بار مالی این طرح برای دولت با ارجاع آن به کمیسیون شوراها و امور داخلی موافقت کرده‌اند.

خانه سازی در تهران

پیش‌تر برخی از نمایندگان مجلس نسبت به مغایرت طرح انتقال پایتخت با قانون اساسی هشدار داده بودند

بنا بر این طرح انتقال پایتخت از دستور بررسی در صحن علنی مجلس خارج شد.

پیش از این در زمان تصویب طرح در مجلس، بسیاری از نمایندگان نسبت به مغایرت آن با اصل اساس اصل ۷۵ قانون اساسی هشدار داده بودند. اصلی که بر این اساس آن مجلس نمی‌تواند طرح‌هایی را تصویب کند که برای دولت بار مالی دارند.

Share