Share

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت: «پرونده ۱۳متهم فراری فتنه ۸۸در مسیر صدور حکم غیابی قرار گرفته است.»

مقامات رسمی حکومت ایران از اعتراض‌های پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸به‌عنوان «فتنه» یاد می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری «مهر»، اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود افزود: «چند نفری از این افراد به کشور بازگشتند که یک نفرشان در زندان و دو نفر دیگر با قرار آزاد هستند. البته تعدادی دیگر نیز که در جریان فتنه ۸۸ مرتکب جرمی شده و به خارج از کشور متواری هستند، پیش‌ از این به صورت غیابی محاکمه و محکوم شدند.»

وی افزود: «خود این متهمان اگر به کشور برگردند، به نفع آن‌ها است. البته این افراد تحت تعقیب هستند و محاکمه می‌شوند اما این که خودشان برگردند با این که دستگیر شوند متفاوت است.»

Share