Share

جهانبخش زنگنه‌تبار، معاون مدیرکل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه گفت: «متأسفانه مسابقه طلاق در کشور راه افتاده است.»

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، زنگنه‌تبار افزود:‌ «بر اساس آمار، حدود شش میلیون زن مطلقه در کشور داریم که متناسب با آن شش میلیون مرد زندگی از هم پاشیده نیز داریم و اگر هر کدام از این خانواده‌ها تنها یک فرزند داشته باشند، شش میلیون کودک طلاق نیز در کشور وجود دارد، بنابراین در حال حاضر ۱۸میلیون ایرانی درگیر معضل طلاق هستند.»

وی گفت: «سال‌گذشته در سطح کشور شاهد افزایش ۴.۴درصدی طلاق و همچنین کاهش ۴.۷  درصدی ازدواج بودیم.»

افزایش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش بچه‌دار شدن و در نهایت روند رشد منفی جمعیت در ایران باعث بروز «نگرانی‌هایی بین مقامات» این کشور شده است.

بر اساس آمار سال ۱۳۹۲، میزان ثبت ازدواج نسبت به سال پیش از آن روندی کاهشی و آمار طلاق روندی رو به افزایش داشته است.

به گفته علی‌اکبر محزون، مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران، در سال گذشته در هر ساعت به‌طور متوسط ۱۸ طلاق به ثبت رسیده است.

Share