Share

شماری از فعالان محیط زیست و دانشجویان دانشگاه تهران با برگزاری تجمع در پارک ملی گلستان به ساخت و عبور جاده در این پارک اعتراض کردند. فعالان محیط زیست در روز چهارشنبه، هفت خرداد، در پارک گلستان حاضر شدند و با دادن شعار و حمل پلاکارد در مورد تبعات منفی ساختن جاده در این پارک آگاهی‌رسانی کردند.

معترضان روی پلاکاردهای خود نوشته بودند: «اگر نمی‌توانید ایران را گلستان کنید گلستان را ویران نکنید.»

ساخت جاده و دیوار محافظتی بتونی در پارک ملی گلستان، ارتباط گونه‌های زیستی را در دو سمت این جاده قطع می‌کند. همچنین جانوران این پارک از جمله پلنگ، خرس قهوه‌ای، مرال و … را در معرض خطر تصادف با ماشین‌ها قرار می‌دهد. تنها در طی سه ماه گذشته سه پلنگ براثر برخورد با خودروهای عبوری در این جاده، جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته فعالان محیط زیست، هزاران درخت برای ساخت این جاده قطع خواهند شد و با حضور ماشین‌ها و آلاینده‌ها، تعادل اکولوژیک پارک به هم خواهد خورد.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share