Share

amin_bozorgianخاطرات سالهای دهه شصت شمسی یعنی دوران کودکی من، با آن ایماژها ونمادهای یگانه وتاثیرگذارش، بخش مهمی از امروزمن و ما را ساخته است. گویی آن سالها نیز با همنسلان من رشد کرده و بزرگ شده اند. بخشی از پرده‌ها کنار رفته و حواس عمومی نسبت به آن سال ها تغییر کرده است. بیشک بعد از تابستان سال هشتاد وهشت این تغییرات سرعت بیشتری به خود گرفت. اما از همه مهمتر، میراث ما از آن دهه هرچه باشد قطعا یک چیز است: مردگانِ آن دهه.
سوال اساسی این است که ما با قربانیان دهه شصت چه کردیم؟

دانلود کتاب PDF

Share