Share

به مناسبت پنجم ژوئن، روز جهانی محیط زیست، دانشجویان دانشگاه آمریکایی علم و صنعت بیروت با حمایت دفتر اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد، فیلم‌های کوتاهی را برای تشویق مردم به ذخیره آب تهیه‌ کرده‌اند.

این فیلم‌ها در نمایشگاهی هنری با عنوان «آب زندگی است» به نمایش درمی‌آیند. دانشجویان سازنده این فیلم‌های کوتاه، شهروندان را به تغییر رویه در استفاده بیش از حد از آب تشویق می‌کنند و راه‌های ذخیره آب را به نمایش می‌گذارند.

کارگردان مهسا خداج:

«طلای آبی» کاری از أحمد البزری، آیه طه و ریا عجیل:

«آخرین قطره» کاری از جیسی کزوبوکیان، نازک عقده، نسرین عقل و جورج عازار:

Share