Share

ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران گفت صدور مجوز تأسیس بانک جدید در این کشور متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی‌الله سیف گفت: «صدور مجوز بانک جدید متوقف شده است و مجوزهایی که اخیرا صادر می‌شود، برای قانونمند کردن فعالیت‌هایی است که قبلا جریان داشته است و مجوز نداشته اند.»

به‌گفته وی سیاست بانک مرکزی ادغام بانک‌های کوچک و متوسط در یکدیگر و تشکیل بانک‌های بزرگ و توانمند است که در سراسر کشور شعبه داشته باشند و بتوانند امور بانکی را به‌طور گسترده انجام دهند.

رئیس بانک مرکزی ایران افزود: «در مورد توسعه بانکی، شورای پول و اعتبار گفته است بانک‌ها باید براساس قانون ایجاد شعبه کنند و حتی یکی از بانک‌های خصوصی که بر اثر ادغام چند بانک به وجود آمده است، هم اکنون در حال کم کردن شعب از ۷۰۰ شعبه به ۱۷۰ شعبه است که این امر با اعتراض مردمی روبه‌رو شده است.»

در ایران بر اساس قانون، تأسیس، تغییر محل و تبدیل هر واحد بانکی با موافقت قبلی بانک مرکزی صورت می‌گیرد و بانک‌ها موظف هستند برنامه تأسیس واحدهای بانکی خود را برای هرسال تنظیم و قبل از شروع سال آن را برای تصویب به بانک مرکزی ایران ارسال کنند.

Share