Share

دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که «کانون‌های ازدواج موقت» باید در ایران تشکیل و این نوع ازدواج به‌عنوان یک «هنجار فرهنگی» گسترش پیدا کند.

به گزارش روزنامه «شرق»، این مرکز ضمن «توصیه به آسان‌گیری ادارات ثبت برای ثبت ازدواج موقت در جایی غیر از شناسنامه، تأکید کرده‌اند که بخشی به لایحه حمایت از خانواده تحت عنوان ازدواج موقت اضافه شود یا در لایحه‌ای جداگانه نظام‌نامه قانونی آن با نظر فقها و جامعه‌شناسان و روان‌شناسان تهیه و به تصویب مجلس برسد.»

اردیبهشت امسال احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران از رشد ۳۳ درصدی ثبت ازدواج موقت در این کشور خبر داد.

ازدواج موقت بعد از انقلاب در ماده‌ ۱۰۷۵ قانون مدنی به‌رسمیت شناخته‌ شد.

Share