Share

علی مطهری، نماینده مجلس ایران در سخنان تازه‌ای بار دیگر حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بر خلاف قانون اساسی دانست و گفت محمود احمدی‌نژاد هم باید در این رابطه محاکمه شود.

علی مطهری چند بار ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی را بدون محاکمه علنی، غیرقانونی دانسته بود.

علی مطهری چند بار ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی را بدون محاکمه علنی، غیرقانونی دانسته بود.

به‌ گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) علی مطهری شامگاه شنبه ۲۴خردادماه (۱۴ژوئن) در شیراز سخنرانی کرد و در حالی که شرکت‌کنندگان در این سخنرانی شعار آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ را سر داده بودند، گفت: «قصد قضاوت کردن در مورد افراد و حوادث سال ۸۸ را ندارم اما طبق قانون اساسی حصر خانگی بدون حکم قضایی خلاف محسوب شده و در این خصوص احمدی‌نژاد نیز باید محاکمه شود.»

مطهری افزود: «در فصل سوم قانون اساسی درباره آزادی مطبوعات، آزادی بیان و شکنجه مباحثی مطرح شده است که اگر در مدت ۲۴ساعت تفهیم اتهام نشود، موضوع با صدور کیفرخواست و تشکیل دادگاه پیگیری می‌شود.»

علی مطهری پیش از این نیز چند بار ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی را بدون محاکمه علنی، غیرقانونی دانسته بود.

وی گفته بود وضع جسمانی موسوی و کروبی خوب نیست و اگر اتفاقی برای آن‌ها بیفتد، برای نظام هزینه خواهد داشت.

Share