Share

سازمان حفاظت محیط زیست هشدار داد چنان‌چه بر اثر کم آبی از آب چاه برای تامین آب آشامیدنی استفاده شود، میزان ابتلا به سرطان افزایش خواهد یافت.

Water_Tehran

سعید متصدی، معاون این سازمان اعلام کرد اگر مردم در مصرف آب صرفه جویی نکنند وزارت نیرو برای جبران کمبودها ناچار است از آب چاه برای مصارف شرب استفاده کند که به دلیل بالا بودن مقدار عناصری مانند نیترات و کادمیوم در منابع زیرزمینی احتمال ابتلا به سرطان برای شهروندان به وجود می‌آید.

او با اشاره به این که در سال‌ جاری میزان بارندگی بسیار کم بوده، گفت در کشور و به ویژه در پایتخت با مشکل کمبود آب روبرو  خواهیم شد.

به گزارش خبرگزاری «مهر»، معاون سازمان حفاظت محیط هشدار داد از آ‌ن‌جا که منابع آب زیرزمینی آلوده هستند مطمئناً تامین آب از این طریق موجب وارد شدن آلودگی به سیستم آب شرب تهران می شود.

به گفته متصدی، در استفاده از آب چاه با دو موضوع مواجه هستیم؛ یکی کیفیت میکروبی آن و دیگری کیفیت شیمیایی که کیفیت میکروبی را می توان به استفاده از روشهایی مانند کلرزنی و افزودن ازن به آب به استاندارد رساند، اما در مورد کیفیت شیمیایی کار به این سادگی نیست.

کیفیت شیمیایی آب چاه بسته به نوع محلی که استفاده می‌شود، تغییر می‌کند و از آنجایی که در بسیاری از سفره های آب زیرزمینی آلودگی به نیترات و کادمیوم وجود دارد ممکن است این مواد با غلظت بالا وارد سیستم تصفیه آب شوند و چنانچه غلظت آنها بالا باشد موجب سرطانزایی در افرادی که این آب را مصرف می کنند می شود.

به جز معاون سازمان حفاظت محیط زیست، اخیرا رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران نیزنسبت به استفاده از چاه‌های عمیق برای تامین آب شرب تهران به دلیل کمبود آب در تابستان انتقاد کرده و گفته است: این موضوع کیفیت آب را به شدت تنزل داده است.

Share