Share

مجلس ایران طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس ایران گفت که این طرح روز چهارشنبه، ۲۸ خرداد، در جلسه علنی مجلس مطرح می‌شود.

بر اساس این طرح «تمام اقدامات درباره سقط جنین، عقیم‌سازی وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکبان به آن به مجازات محکوم می‌شوند.»

این طرح در حالی در مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مرکز پژوهش‌های مجلس خواهان «مسکوت ماندن» طرح افزایش جمعیت شده است. براساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رفت نرخ رشد جمعیت ایران در سال ۱۳۹۰به ۳/۲ درصد برسد در حالی ‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد این میزان به ۳/۱ درصد رسیده است.

Share