Share

صبح روز چهارشنبه ۲۸ خردادماه مأموران حفاظت زندان ندامتگاه مرکزی کرج در بازرسی سالن هفتاین زندان وسایل زندانیان را تخریب کرده و با آن‌ها رفتار توهین‌آمیزی کردند.

هرانا، وب‌سایت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به‌نقل از میترا پورشجری، دختر محمدرضا پورشجری زندانی سیاسی که حدود دو سال و نیم پیش از زندان رجایی‌شهر به‌عنوان تنبیه به این زندان تبعید شده، نوشته است نیروهای محافظ زندان ندامتگاه مرکزی کرج متشکل از ۶۰ سرباز بودند و پس از انتقال زندانیان به هواخوری به‌مدت سه ساعت بند مزبور را مورد بازرسی قرار دادند.

به‌گفته میترا پورشجری، مأموران زمان انتقال زندانیان به هواخوری آن‌ها را «به‌شکل توهین‌آمیز» مورد بازرسی بدنی قرار دادند.

وی افزوده است در برگشت زندانیان به اتاق‌هایشان، مأموران «تمامی وسایل آن‌ها را زیر پا لگدمال و شکسته و از بین برده اند، که بالشت، پتو، و زیر انداز ها، و حتی برخی لباسها را نیز تکه تکه کردند، و به عمد تمام میوه‌ها و خوراکی‌های زندانیان را که با هزینه خود و چند برابر قیمت از فروشگاه زندان به سختی و تنها برای گرسنه نماندن تهیه کرده بودند را تا اندازه‌ای خورده و بقیه را له کرده‌اند.»

زندان ندامتگاه مرکزی کرج با نزدیک هشت هزار زندانی از جمله زندان‌هایی است که بارها از شرایط نگران‌کننده‌ آن گزارش‌هایی منتشر شده است.

Share