Share

با مصوبه تازه پارلمان لوکزامبورگ، ازدواج همجنسگرایان این کشور قانونی شد و آن‌ها از حق سرپرستی فرزند نیز برخوردار خواهند بود. این قانون شش ماه دیگر به اجرا گذاشته خواهد شد.

به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، ۵۶ نماینده پارلمان لوکزامبورگ به این قانون رأی مثبت و تنها چهار نماینده به آن رأی منفی دادند. بدین ترتیب لوکزامبورگ در به‌رسمیت شناختن حقوق همجنسگرایان به بسیاری از کشورهای اروپا پیوست.

نخستین ازدواج‌های رسمی همجنسگرایان در لوکزامبورگ در آغاز سال ۲۰۱۵ ثبت خواهند شد.

همچنین قانون جدید ازدواج در لوکزامبورگ محدودیت ازدواج اجباری را تشدید و سن رسمی ازدواج را برای دختران و پسران ۱۸ سال تعیین کرده است.

پیش از این سن رسمی ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ بود.

Share