Share

پرونده حوادث سال ۱۳۸۸ همچنان باز است. سه نفر از رهبران “جنبش سبز” در حصر خانگی بسر می‌برند و هنوز معترضینی وجود دارند که به خاطر تقلب در انتخابات این سال در زندان هستند. اما واقعیت این است که جنبش اعتراضی سال ۸۸ فروکش کرد. علت فروکش این جنبش در عرصه‌های مختلف قابل بررسی است. یکی از عوامل فروکش کردن جنبش، برخوردهای خشن سپاه، دستگیری‌های خیابانی، کشته شدن معترضین در کهریزک و حکم‌های سنگین برای زندانیان سیاسی است.

از عوامل دیگر فروکش این حرکت ماهیت طبقاتی آن است. هر چند در تظاهرات خیابانی افراد کم در آمد جامعه نیز حضور داشتند، ولی به طور کلی اکثر افرادی که در آن شرکت کردند، از طبقه متوسط ایران بودند و خواست‌های طبقه متوسط مثل آزادی‌های سیاسی و انتخابات آزاد عمده مطالبات آنها تشکیل می‌داد.

Irangreenmovement

“جنبش سبز” چه خصلتی داشت و به چه معنا آتش زیر خاکستر است؟ در این باره با دکتر فرزین وحدت، جامعه شناس، و دکتر رضا قریشی، اقتصاددان، گفت‌وگو کرده‌ایم.

Share