Share

شهر سوخته در جنوب شرقی ایران، در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. قدمت این منطقه باستانی به حدود سال ۳۲۰۰ قبل از میلاد مسیح یعنی بیش از پنج هزار و دویست سال پیش می‌رسد.

گورستان نزدیک این شهر، یکی از بزرگترین گورستان‌های عصر برنز در کل منطقه خاورمیانه محسوب می شود. اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که آیین‌ها و شیوه‌های تدفین مردم شهر سوخته در طول دوره‌های مختلف سکونت تغییرات فراوانی کرده است. گواه این امر وجود گورهای جمعی، خانوادگی و منفرد و همچنین اشیای گوناگون نهاده شده در داخل مقابر است.

Previous Image
Next Image

info heading

info content

Share