Share

خانواده ریچارد نلسون فرای، ایرانشناس برجسته، سرانجام پس از ۷۳ روز بلاتکلیفی تصمیم گرفتند جنازه او را بسوزانند. ریچارد فرای وصیت کرده بود در اصفهان دفن شود، اما بسیاری از نمایندگان مجلس و نیروهای تندرو اسلامی با دفن او در اصفهان مخالفت کرده بودند.

ریچارد نلسون فرای، ایران‌شناس برجسته

ریچارد نلسون فرای، ایران‌شناس برجسته

تورج دریایی، استاد تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا گفته است که خانواده ریچارد فرای جنازه او را سوزانده‌اند، اما نمی‌دانند با خاکستر این ایرانشناس برجسته چه کنند.

ریچارد نلسون فِرای، ایران‌شناس برجسته آمریکایی، پنج‌شنبه ۷ فروردین (۲۷ مارس) در ۹۴ سالگی در شهر بوستون درگذشت. از او در مجموع ۱۵ کتاب درباره تاریخ و فرهنگ ایران بر جای مانده است.

نلسون فرای که شیفته فرهنگ ایران بود وصیت کرده بود در اصفهان دفن شود. برخی از نمایندگان مجلس و نیروهای تندرو اسلامی با اجرای وصیت او مخالفت کرده بودند. تظاهراتی در آرامگاه آرتور آپهم پوپ، مورخ شهیر آمریکایی در اصفهان برگزار شد. تظاهرکنندگان به آرمگاه پوپ تعرض کردند. کار بالا گرفت و پای دولت هم به ماجرای فرای کشیده شد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران تا ۱۹ فروردین فرصت داشت درباره اجرای وصیت فرای تصمیم بگیرد. سرانجام ۲۸ فروردین‌ماه علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «دولت جدید وصی ریچارد فرای محسوب نمی‌شود.»

وزیر ارشاد گفته بود: «ممکن است هر کس وصیت کند جایی دفنش کنند، هر کس وصی ایشان است برود و به وصیت ایشان عمل کند.»

ریچارد نلسون فرای یکی از مهم‌ترین ایران‌شناسان معاصر به شمار می‌آمد و بر تاریخ تمدن در ایران کاملاً تسلط داشت. او آورنده این نظریه بود که پس از فتح ایران به دست اعراب، تاریخ ایران باستان در دوران پس از اسلام نیز تداوم یافته است.

Share